Nabízím Vám své zkušenosti

Mgr. Viktor Polák

Mgr. Viktor Polák
  • Od roku 2002 se pohybuji v oblasti paliativní péče, kde jsem získal zkušenosti (během civilní služby) nejprve jako ošetřovatel, zdravotní bratr a následně psycholog bohaté zkušenosti při práci s lidmi, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci – s lidmi vážně onemocnými, umírajícími, a lidmi v zármutku.
  • Dva roky jsem pracoval jako dětský psycholog v pedagogicko-psychologické poradně v Náchodě, následně tři roky jako psycholog ve zdravotnictví na uzavřeném psychiatrickém oddělení v Novém Městě nad Metují, kde jsem se věnoval individuální psychoterapii, psychodiagnostice, metakognitivnímu tréninku pro lidi s psychózou a nácvikům relaxace.
  • Aktuálně pracuji v ambulanci klinické psychologie v Náchodě (Psychologia Náchod s.r.o.), dále nabízím psychoterapii v Trutnově (Elenio, s.r.o.), kde v úzké spolupráci s MUDr. Lenkou Kasíkovou a MUDr. Elen Křivkovou. Dále spolupracuji s ambulancí klinické psychologie Dariny Fialové v Kostelci nad Orlicí, kde společně nabízíme párové rodinné terapie.
  • Věnuji se individuální, skupinové, párové i rodinné terapii, převážně pracuji s mladistvými a dospělými. V ambulanci klinické psychologie rovněž provádíme psychodiagnostiku.
  • Dále jsem procesní skupinový lektor psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě (IVGT Praha, www.gestalt-praha.cz), pracuji v páru společně s Markétou Chlupovou.
  • Pracuji pod supervizí Stanislavy Dudové, Jiřího Drahoty, Jiřího Šmejkala.

Ve své práci vycházím z etického kodexu ČMPS.